Sazebník pokut

 
Článek Provinění Pokuta
3.4 Změna termínu soutěže nahlášené do termínové listiny ČSPS bez souhlasu sekce plavání 2 000,- Kč
5.1 Nedodržení podmínek odvolání soutěže 1 000,- Kč
7.4 Nezajištění povinností oddílu - klubu pověřeného uspořádáním soutěže 1 000,- Kč
10.2 Neoprávněná přihláška závodníka 500,- Kč
10.4 Nesprávně vyplněná "Přihláška jednotlivců pro počítačové zpracování" - jednorázově za 5 a více chyb ve jménech, ročnících narození, číslech disciplin a časech 300,- Kč
10.5 Nesprávně vyplněný Soupis přihlášek – jednorázově 100,- Kč
11.3, 4 Neodhlášení nebo neomluvení přihlášeného závodníka (startu) v předepsaném čase
- při mistrovských soutěžích
- při ostatních soutěžích

300,- Kč
200,- Kč
11.6 Neuhrazení prokazatelně objednaného ubytování
(pokuta nezbavuje oddíl povinnosti zaplacení dlužné částky pořadateli soutěže)
1 000,- Kč
11.7,10 Nenastoupení závodníka k závodu (pokuta dle rozpisu soutěže)
- při mistrovských soutěžích maximálně do výše
- při ostatních soutěžích maximálně do výše

200,- Kč
100,- Kč
11.11 Neomluvená neúčast oddílu/klubu na mistrovské soutěži
- jednotlivců
- družstev

1 000,- Kč
10 000,- Kč
14.6 Nepředložení registračního průkazu 500,- Kč
15.4 - 7, 11 Nedodržení závazného obsahu výsledků 500,- Kč
15.10 Nezaslání výsledků (výpisu) ze závodů v zahraničí 500,- Kč
16.8 Opožděné předání sestavy v soutěžích družstev vrchnímu rozhodčímu 500,- Kč
17.2 Neomluvené nenastoupení k vyhlášení vítězů
Nepotvrzení účasti oddílu dle rozpisu soutěže
200,- Kč
500,- Kč
17.4 Nezaslání výsledků ČSPS a činovníkům uvedeným ve STD
- při mistrovských soutěžích
- při ostatních soutěžích

500,- Kč
300,- Kč
19.7 Nezaslání protokolu o překonání rekordu ve stanoveném termínu 300,- Kč