Pravidla pro kategorii MASTERS

 

MGR VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Účelem programu "Masters" FINA je podporovat zdatnost, přátelství a porozumění prostřednictvím plavání, skoků do vody, synchronizovaného plavání, vodního póla a plavání v otevřených vodách mezi závodníky ve věku nad 25 let.

MGR 1 Členské federace registrují závodníky kategorie Masters odděleně od ostatních sportovců pro každou z pěti uznávaných disciplín. Závodník registrovaný v jakémkoliv odvětví v kategorii Masters má i nadále neomezené právo soutěžit v normálních soutěžích, není-li závodní plavání jeho jediným zaměstnáním, nebo předmětem podnikání, na němž je finančně závislý (viz pravidlo GR 1).

MGR 2 Kromě výjimek, uvedených v této kapitole pravidel se na soutěže v kategorii Masters vztahují všechna ostatní pravidla a předpisy FINA (ČSPS).

MGR 3 Ve všech soutěžích Masters mohou startovat pouze plavci, reprezentující kluby. Žádný plavec ani žádné družstvo nesmí startovat jako reprezentant některé země nebo členské federace.

MGR 4 Pro stanovení věkové kategorie je rozhodující věk k 31. prosinci roku konání soutěže.

MGR 5 Federace, která organizuje světovou soutěž FINA v kategorii Masters, uhradí cestovné a ubytování jednomu členovi sekretariátu FINA (FINA Bureau).

MGR 6 O výši startovného rozhoduje země, která akci pořádá, musí ji však schválit FINA (při Mistrovství Evropy LEN).

Startovné v soutěžích v ČR se řídí Soutěžním řádem plavání ČSPS.


MSW PRAVIDLA PLAVÁNÍ PRO KATEGORII MASTERS

MSW 1 VĚKOVÉ KATEGORIE

MSW 1.1 Závody jednotlivců: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 ev. dále věkové skupiny po pěti letech do věku podle potřeby.

MSW 1.2 Štafety: Zařazení družstva do kategorie se provádí na základě součtu věku všech členů družstva v zaokrouhlení na celé roky. Věkové skupiny pro štafetové závody jsou stanoveny takto: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359 a dále vždy po čtyřiceti letech do výše podle potřeby.


MSW 2 ROZHODUJÍCÍ DATUM PRO URČENÍ KATEGORIE

Pro světové rekordy v kategorii Masters a soutěže v rámci mistrovství světa v kategorii Masters je rozhodující dosažený věk závodníka k 31. prosinci roku, v němž se soutěž koná. Stejným způsobem se určí kategorie pro České rekordy a mistrovské soutěže ČR.


MSW 3 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLAVÁNÍ

Pro kategorii Masters platí pravidla plavání SW 1 - SW 13 s následujícími výjimkami:

MSW 3.1 Při soutěžích je možné kombinovat věkové skupiny a kategorii mužů a žen tak, aby nikdo neplaval sám a aby byly dráhy využity.

MSW 3.2 Při startu závodu s výjimkou znakových disciplin znamená dlouhý hvizd vrchního rozhodčího, že plavci mohou zaujmout svá místa na předním okraji startovního bloku, na okraji bazénu nebo ve vodě.

MSW 3.3 Jakýkoliv závodník startující před tím, než startér vydal startovní signál, bude diskvalifikován.

MSW 3.4 Všechny závody kategorie Masters se plavou přímo na čas.

MSW 3.5 Plavci mohou zůstat ve své dráze, zatímco ostatní plavci soutěží, dokud jim vrchní rozhodčí nedá pokyn, aby opustili bazén.

MSW 3.6 Ve smíšených štafetách ve volném způsobu mohou plavci startovat v libovolném pořadí.

MSW 3.7 Plavci jsou do závodu nasazováni tak, že nejstarší věkové kategorie plavou jako první, pomalejší rozplavby v každé věkové skupině se plavou před rychlejšími. Závody na tratích 400 m a delších mohou být losovány až před závodem od nejpomalejších plavců k nejrychlejším bez ohledu na věk.

MSW 3.8 Organizační výbor (pořadatel) může rozhodnout, že u závodů na 400, 800 a 1500 metrů volný způsob mohou plavat dva (2) plavci stejného pohlaví v jedné dráze. Každému z nich se však měří čas zvlášť.

MSW 3.9 Rozplavání před závody musí být s dozorem.

MSW 3.10 Prsový kop nohama je při motýlku dovolen.


MSW 4 DISCIPLINY

V každé věkové kategorii mohou být závody pořádány v těchto disciplínách:

MSW 4.1 Krátký bazén (25 m)

50, 100, 200, 400, 800, 1500 m volný způsob
50, 100, 200 m znak
50, 100, 200 m prsa
50, 100, 200 m motýlek
100, 200, 400 m polohový závod
4x50 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
4x50 m volný způsob - smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži)
4x50 m polohová smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži)

MSW 4.2 Dlouhý bazén (50 m)

50, 100, 200, 400, 800, 1500 m volný způsob
50, 100, 200 m znak
50, 100, 200 m prsa
50, 100, 200 m motýlek
200, 400 m polohový závod
4x50 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
4x50 m volný způsob - smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži)
4x50 m polohová smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži)

MSW 4.3 Při stanovení programu soutěže není nutné zařazovat všechny disciplíny dle pravidla MSW 4.1 a MSW 4.2. Každá věková kategorie však musí mít na programu kratší trať volný způsob, znak, prsa a motýlek, polohový závod a závod štafet.


MSW 5 ŠTAFETY

Štafetové družstvo tvoří čtyři plavci registrovaní za stejný klub. Žádný plavec nesmí reprezentovat více klubů.


MSW 6 REKORDY

FINA vede světové rekordy v kategorii Masters pro všechny disciplíny uvedené v pravidle MSW 4 pro každou věkovou kategorii s přesností na 1/100 sekundy (2 desetinná místa). Světové rekordy mohou být vytvořeny i při ručním měření času s přesností na 1/100 sekundy.

Obdobně vede LEN evropské rekordy v kategorii Masters.

České rekordy eviduje komise Masters ČSPS při dodržení pravidel plavání.

MSW 6.1 Žádost o uznání světového rekordu v kategorii Masters musí být podána na oficiálním formuláři FINA plavcem, který rekord vytvořil, do 60 dnů od ukončení dané akce .

MSW 6.2 České rekordy se evidují na základě zaslaných výsledků pouze ze závodů Masters při dodržení pravidel plavání včetně minimálního sboru rozhodčích. Ručně naměřené časy se vedou s přesností na 1/10 sekundy.


MSW 7 Plavec, který byl diskvalifikován, musí být ve výsledcích uveden vč. příčiny diskvalifikace.